STV w działaniu

Po zapoznaniu się z z różnymi wariantami STV i ich własnościami, a także historią rozwoju metod głosowania preferencyjnego i ich wprowadzania w różnych krajach, warto przyjrzeć się rozwiązaniom praktycznym  – czyli zobaczyć, jak ordynacja preferencyjna Pojedynczego Głosu Przechodniego sprawdza się w rzeczywistości. Jak ten system wyborczy wpływa na wyniki wyborów i kształt sceny politycznej? Czy jest społecznie akceptowany? Jakie zachowania wyborców kształtuje? Jak wypada na tle innych systemów w innych krajach? –na te i inne podobne pytania próbujemy tutaj udzielić odpowiedzi.

Poniżej zawarte są studia czterech przypadków – trzech krajów, w których STV jest od dawna używana jako system wyborczy do ogólnokrajowych ciał obieralnych (Irlandia, Malta, Australia) i jednego, w którym używanie STV wprawdzie zarzucono, ale okoliczności jego wprowadzenia i wycofania są pouczające i stanowić mogą wskazówkę przy ewentualnych próbach wprowadzania STV w Polsce (Estonia). Każde studium rozpoczyna zarys historii politycznej omawianego państwa, opis systemu wyborczego i głównych partii politycznych; w dalszej części omawiane są kwestie związane z praktyką stosowania STV w każdym kraju.

 

STV na świecie

 

 Malta | Irlandia | Australia | Estonia

Jedna Odpowiedź (trackback)

Dodaj komentarz