Historia STV

Choć dzisiaj metoda Single Transferable Vote postrzegana bywa zwykle jako remedium na problemy wynikające z niedostatków zarówno metod większościowych jak i proporcjonalnych ordynacji z listami partyjnymi, jej historia związana jest ściśle z rozwojem metod proporcjonalnych; w krajach anglosaskich jest wręcz zaliczana w ich poczet.

W tej sekcji skupiamy się na historii STV: historii pomysłu głosowania preferencyjnego z transferem głosów i omówieniu przypadków jego stosowania. Aby uchwycić wszystkie czynniki wpływające na rozwój metod głosowania STV, należy wpierw sięgnąć do źródeł idei reprezentacji obywateli w ciałach obieralnych.

 

Idea reprezentacji | Pierwsza metoda transferowa | STV w głosowaniu powszechnym | Dalszy rozwój

Dodaj komentarz